Hob­by Fri­tid får ny vd

Husbil & Husvagn - - FRAMVAGNEN -

JÖRGEN NYSTRÖM, pro­jekt­le­da­re för El­mia Hus­vagn Hus­bil, har re­kry­te­rats till Hob­by Fri­tid för att un­der 2018 bli fö­re­ta­gets vd.

– Jörgen bör­jar sin an­ställ­ning hos oss ef­ter som­ma­ren för att ini­ti­alt an­sva­ra för verk­stad och för­sälj­ning i Ten­hult. Till som­ma­ren näs­ta år tar Jörgen över vd-rol­len ef­ter mig, be­rät­tar Mats Svens­son, som har lett Hob­by Fri­tid se­dan 1994.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.