DAFTÖ RESORT

Husbil & Husvagn - - RESA -

Adress: Daf­ter 1, 452 97 Strömstad Kon­takt: 0526-260 40, in­fo@daf­to.se Webb: www.daf­to.se www.daf­to­land.se Öp­pet: Helårsöp­pet, nö­je­spar­ken Daftö­land drar igång som­mar­sä­song­en den 17 ju­ni och hål­ler öp­pet var­je dag un­der he­la som­ma­ren till och med den 19 au­gusti. Be­grän­sa­de öp­pet­ti­der un­der för- och ef­ter­sä­song. An­tal plat­ser: 650 cam­ping­tom­ter. Fa­ci­li­te­ter: Fem­stjär­nig camping med al­la fa­ci­li­te­ter. Fle­ra re­stau­rang­er, bu­tik, kafé, ak­ti­vi­tets­hus, spa och även­tyrs­golf. Pri­ser: Från 280 kro­nor i låg­sä­song (cam­ping­tomt) till om­kring 600 kr/natt i hög­sä­song. GPS: N58°54'14" E11°11'59"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.