MITT AND­RA JOBB

Inside - - Vad Hände Sen? -

Många dröm­mer om att bli hoc­key­proffs men tving­as väl­ja ett an­nat yr­ke för de helt en­kelt in­te lyc­kas. Men de som gör det, vad ha­de

bli­vit av dem om de in­te gjort det?

AN­TON STRÅL­MAN

– Jag gick om­vård på gym­na­si­et, så am­bu­lans­fö­ra­re el­ler napra­pat var tan­ken. ELI­AS LIND­HOLM

– Jag var rätt duk­tig i fot­boll men det är otro­ligt svårt att lyc­kas där. Gil­lar klä­der så ha­de kun­nat tän­ka mig att job­ba i nån kläd­bu­tik. VICTOR FASTH

– Dröm­de om rock­stjär­na. Men ha­de nog job­bat in­om sko­lan. Histo­rie­lä­ra­re ha­de jag kun­na tän­ka mig.

OLI­VER EK­MAN LARS­SON – Jag ha­de nog bli­vit pro­fes­sor el­ler gym­pa­lä­ra­re, be­ron­de på hur myc­ket jag or­kat plug­ga. VICTOR HED­MAN – Pi­lot. VICTOR RASK

– Oj. Ing­en aning. Har fak­tiskt ald­rig tänkt tan­ken att gö­ra nå­got an­nat. Ha­de nog sat­sat på nå­gon an­nan

sport. Typ fot­boll. RI­KARD GRÖN­BORG

– Jag ha­de nog bli­vit nå­gon form av fö­re­tags­le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.