Sve­ri­ge–USA ......................... 4–1

Inside - - Vad Hände Sen? -

John McEn­roe (världs­et­ta), Jim­my Con­nors (världs­tvåa) och Pe­ter Fle­ming (världs­et­ta i dub­bel) kom non­cha­lant till Gö­te­borg för att häm­ta hem Da­vis Cup-buck­lan. Men Sve­ri­ge för­ned­ra­de ame­ri­ka­ner­na i förs­ta da­gens sing­el­spel in­nan An­ders Jär­ryd och Ste­fan Ed­berg av­gjor­de i dub­beln på gru­set i Scan­di­na­vi­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.