Sta­tio­nen kan få bätt­re be­lys­ning

Järfälla Tidning - - Järfälla -

För­ra vec­kan skrev vi om en trygg­hets­sats­ning som gjorts på Ja­kobs­bergs sta­tion, ef­tersom om­rå­det upp­levs som otryggt. Ef­ter ar­ti­keln hör­de en lä­sa­re av sig om att be­lys­ning­en vid söd­ra upp­gång­en till Ja­kobs­berg sta­tion, som vet­ter mot Yng­li­ga­vä­gen är brist­fäl­lig, och ska­par en känsla av otrygg­het. Även kom­mu­nen har kon­tak­tats av pri­vat­per­so­ner och fas­tig­hets­ä­ga­re som upp­le­ver om­rå­det som mörkt.

– Jag tit­tar just nu på om det finns möj­lig­het att ut­ö­ka be­lys­ning­en där. Un­der vå­ren bor­de det bli klart om det går att ut­ö­ka el­ler in­te, sä­ger Mat­ti­as Jo­ro­nen, be­lys­nings­in­gen­jör vid Jär­fäl­la kom­mun.

FOTO: LOUISE BORN­HALL

OTRYGGT. Söd­ra upp­gång­en till sta­tio­nen upp­levs som mörk av bo­en­de i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.