Ing­en gri­pen ef­ter väp­nat bu­tiks­rån

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Det var strax in­nan halv åt­ta för­ra fre­dags­kväl­len som fy­ra maske­ra­de per­so­ner tog sig in i en när­livs­bu­tik i Kall­häll.

– Den här bu­ti­ken har ut­satts fle­ra gång­er. På kväl­lar­na är dör­ren låst och kun­der­na släpps in av per­so­na­len men rå­nar­na kros­sa­de ett föns­ter och tog sig in i al­la fall, sä­ger Mag­nus Nils­son, kom­mun­po­lis i Jär­fäl­la.

Rå­nar­na var be­väp­na­de med kniv som de ho­ta­de per­so­na­len med. De ska ha fått med sig kon­tan­ter och even­tu­ellt även an­nat. Om­rå­det ge­nom­sök­tes av po­lis, men när den här tid­ning­en gick i tryck är ing­en gri­pen för brot­tet.

UT­SATT. När­liv­s­en i Kall­häll har ut­satts för rån vid fle­ra till­fäl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.