Mis­sa in­te vår tid­ning ”Vin­ter­liv”!

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Jär­fäl­la Tid­ning tar den­na vec­ka en vin­ter­pa­us i en vec­ka och är till­ba­ka i brev­lå­dor och tid­nings­ställ den 5 och 6 ja­nu­a­ri. Men re­dan den 25 de­cem­ber bju­der vi på mer läs­ning i vår spe­ci­al­tid­ning ”Vin­ter­liv”, som sampro­du­ce­rats med vå­ra sys­ter­tid­ning­ar i Väs­te­rort och på Mä­larö­ar­na.

Tidningen kom­mer att va­ra full­ma­tad med vintri­ga re­por­tage. Skrid­sko­åk­ning, vin­ter­bad, skid­spår – och sex si­dor pys­sel.

”Vin­ter­liv” de­las in­te ut till hus­hål­len, men kom­mer att kun­na häm­tas i Jär­fäl­la Tid­nings tid­nings­ställ runt om i kom­mu­nen.

Ute 25 de­cem­ber!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.