Två miss­tänk­ta för skjut­ning

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Den 12 ok­to­ber sköts en 18-årig man i när­he­ten av Tall­bo­hov­sko­lan på Sö­der­höj­den i Ja­kobs­berg. Två per­so­ner är miss­tänk­ta för skjut­ning­en, bå­da unga män.

– En per­son har va­rit häk­tad på san­no­li­ka skäl miss­tänkt, och en per­son har va­rit an­hål­len skä­li­gen miss­tänkt, sä­ger Adam Cro­na, ut­re­da­re på po­li­sen.

Man­nen som häk­ta­des var fri­hets­be­rö­vad mel­lan 30 ok­to­ber och 28 no­vem­ber, och den and­ra man­nen var fri­hets­be­rö­vad den 28 no­vem­ber men släpp­tes sam­ma dag.

– Men miss­tan­kar­na kvar­står och ut­red­ning­en fort­sät­ter, sä­ger Adam Cro­na.

MISS­TÄNK­TA. Miss­tan­kar­na mot män­nen som in­te läng­re är fri­hets­be­rö­va­de kvar­står.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.