Nytt va­ru­mär­ke med i30

Järfälla Tidning - - Motor -

Hyun­dai har bil­dat va­ru­mär­ket N med fo­kus på mer spor­ti­ga bi­lar. Bok­sta­vens be­ty­del­se är dels där bi­len är född, i syd­ko­re­ans­ka Namy­ang, dels ock­så där den upp­fost­rats, på Nür­bur­gring med si­na chi­ka­ner, en kurv-se­rie som kan lik­nas vid just ett N. De­bu­tan­ten som får mer kraft un­der hu­ven är i30.

I Sve­ri­ge kom­mer det att fin­nas två mo­to­ral­ter­na­tiv vid sälj­star­ten i bör­jan av 2018. En två­li­ters tur­bo­lad­dad ben­sin­mo­tor som i van­li­ga i30 N ger 250 hk, och i i30 N Per­for­man­ce 275 hk.

Bi­lar­na är ut­rus­ta­de med elektro­nisk diff­broms, sänkt ka­ross, rö­da brom­sok med för­sto­ra­de ski­vor och G-krafts­mä­ta­re. Pri­ser­na för i30 N star­tar på 299 900 kro­nor och i30 N Per­for­man­ce går loss på 324 900 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.