Fords ro­botrum­pa tes­tar bil­sä­ten

Järfälla Tidning - - Motor -

Bil­till­ver­ka­ren Ford har byggt en ro­botrum­pa som mot­sva­rar en me­del­stor mans. Den me­ka­nis­ka bak­de­len med det pas­san­de smek­nam­net ”Ro­butt”, provsit­ter ett bil­sä­te 25 000 gång­er på tre vec­kor, för att ef­ter­lik­na tio års an­vän­dan­de.

– Förr an­vän­de vi oss av pneu­ma­tis­ka cy­lind­rar för att tes­ta sä­te­na, som en­dast rör­de sig upp och ner. Ro­butt kan re­pli­ke­ra en män­niskas rö­rel­ser på ett helt an­nat sätt, sä­ger Sven­ja Fro­eh­li­ch, håll­bar­hets­in­gen­jör vid Fords eu­ro­pe­is­ka hög­kvar­ter i tys­ka Köln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.