Krång­li­ga bussnr i Vik­sjö

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - Pal­le Lind­kvist, Hög­by, Vik­sjö

Nu har vår buss fått nytt num­mer igen. Och så det där med V och H.

SL har nog glömt att det in­te var så lätt för­ra gång­en hel­ler. När vi skul­le för­kla­ra för gäs­ter som kom med buss.

Men nu gäl­ler det ba­ra att in­prän­ta att bus­sar som läm­nar sta­tio­nen med hö­ger­sväng och skall mot Hög­by he­ter 564 V och den som läm­nar sta­tio­nen med väns­ter­sväng he­ter 564 H.

Det kom­mer sä­kert bli­va li­ka svårt som för­ra gång­en att för­kla­ra det där med hö­ger- och väns­ter­varv för ut­sock­nes

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.