”Ing­en ska dö av ratt­fyl­le­ri”

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - Gö­ran Syd­ha­ge, VD, på Mo­tor­fö­rar­nas Hel­nyk­ter­hets­för­bund (MHF)

Un­der jul­hel­gen be­fin­ner sig många män­ni­skor på de svens­ka vägar­na. I många bi­lar finns för­vän­tans­ful­la barn på väg till far­far, mor­mor, ku­si­ner, för­äld­rar el­ler and­ra vän­ner, så även bar­nens för­äld­rar.

Då du själv ger dig ut i jul­tra­fi­ken hop­pas jag du tän­ker på al­la des­sa. Upp­träd hän­syns­fullt och skip­pa bi­len helt om du druc­kit al­ko­hol. Da­gen ef­ter ock­så gi­vet­vis.

Jag och he­la or­ga­ni­sa­tio­nen Mo­tor­fö­rar­nas Hel­nyk­ter­hets­för­bund (MHF) önskar dig en fest­lig och trev­lig jul­helg men låt nå­gon an­nan kö­ra om du själv fes­tat med al­ko­hol. Vårt mot­to: ”ING­EN ska dö av ratt­fyl­le­ri”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.