NÄR HOPPLANDET KOM TILL VED­DES­TA

Järfälla Tidning - - Järfälla -

fJa­nu­a­ri. För­ra vin­tern skrev vi att det me­gas­to­ra hopplandet Jump Yard skul­le öpp­na i Ved­des­ta i bör­jan av sep­tem­ber. In­vig­ning­en blev dock upp­skju­ten till slu­tet av sep­tem­ber, vil­ket gjor­de en del be­sö­ka­re be­svik­na. Var­för? f1. De ha­de ve­lat be­sö­ka hopplandet på studs. fX. De fick stäl­la in in­pla­ne­ra­de barn­ka­las. f2. De tap­pa­de hop­pet om att hopplandet skul­le öpp­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.