9. TERRORDÅDET PÅ DROTT­NING­GA­TAN

Järfälla Tidning - - Järfälla -

fA­pril. Stock­holm ska­kas av ett terror­dåd på Drott­ning­ga­tan som för all­tid kom­mer att på­ver­ka oss. Det som in­träf­fa­de var hemskt, sorg­ligt, om­ska­kan­de och fruk­tans­värt. Sam­ti­digt tog det fram det bäs­ta i oss stock­hol­ma­re och tu­sen­tals per­so­ner hjälp­te varand­ra un­der en spe­ci­ell hash­tag. Vil­ken? f1. #uni­ted­stock­holm fX. #open­stock­holm f2. #ene­nads­tad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.