6. PENDELNYHETEN SOM CHOC­KA­DE PEND­LAR­NA

Järfälla Tidning - - Järfälla -

fAu­gusti. Ef­ter sex vec­kors av­stäng­ning i som­ras öpp­na­de till sist pen­delns Bål­sta­lin­je igen. Men snart kom be­ske­det som sän­de chock­vå­gor ge­nom pend­lar­sam­häl­let. Vad var det?

f1. Ar­be­tet med Mäl­ar­ba­nan gör att pen­deln ut mot Båls­ta mås­te stäng­as av var­je som­mar – i 10 år fram­ö­ver.

fX. Spånga och Kall­häll blir så kal­la­de skip-stops, här kom­mer pen­del­tå­gen in­te stan­na i rus­nings­tid.

f2. För att spa­ra tid och peng­ar kom­mer SL att slu­ta stä­da pen­del­tå­gen. Det fal­ler istäl­let på re­se­nä­rer­na att ploc­ka med sig skräp och tid­ning­ar - ”Vi tror på Stock­hol­mar­nas för­må­ga att hål­la snyggt ef­ter sig”, som tra­fikland­stigs­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M) ut­tryck­te det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.