5. NY VÄG ÖPP­NA­DE – TILL SLUT

Järfälla Tidning - - Järfälla -

fJu­ni. Ef­ter en lång vän­tan öpp­na­de till sist Växt­hus­vä­gen, mel­lan Jär­fäl­la och Häs­sel­by, i bör­jan av som­ma­ren. Hur många år tog det från en över­ens­kom­mel­se mel­lan Stock­holms stad och Jär­fäl­la kom­mun tills dess att vägen blev verk­lig­het? f1. 11 år fX. 17 år f2. 29 år

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.