Går fort­fa­ran­de att ge

Järfälla Tidning - - Jär­fäl­la -

fÄ­ven om täv­ling­en och li­ve­sänd­ning­en av Mu­sik­hjäl­pen är slut går det att fort­sät­ta skän­ka peng­ar fram till och med 31 de­cem­ber 2017.

fGå in på Mu­sik­hjäl­pens in­sam­lings­si­da och sök ef­ter den in­sam­ling du vill bi­dra till. In­sam­ling­ar­na hit­tar du på bos­san.mu­sik­hjal­pen.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.