Väp­nat rån mot mat­bu­tik i Ja­kobs­berg

Järfälla Tidning - - Järfälla -

För­ra sön­da­gen, strax in­nan kl 21, rå­na­de två unga maske­ra­de män Coop på Vec­ko­vä­gen i Ja­kobs­berg. Per­so­na­len ho­ta­des med ett pi­stol­lik­nan­de fö­re­mål och gär­nings­män­nen kräv­de kon­tan­ter – vil­ket de in­te fick.

Då tving­a­de de i stäl­let per­so­nal att fyl­la en plast­säck med to­bak och and­ra va­ror. Ef­teråt för­svann män­nen, men åt vil­ket håll de tog vä­gen är oklart. Den ene var klädd i mörk jac­ka och mörk ma­ske­ring, den and­re i ljus jac­ka och ljus ma­ske­ring. Det fanns kun­der i bu­ti­ken men po­li­sen ef­ter­ly­ser nu fler vitt­nes­mål.

– Vi är in­tres­se­ra­de bå­de om nå­gon har sett per­so­ner som stäm­mer på in på be­skriv­ning­en el­ler nå­got for­don man lagt mär­ke till fö­re el­ler un­der rå­net, sä­ger Al­bin Nä­ver­berg på Jär­fäl­la­po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.