Glad ve­ge­ta­risk påsk!

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - Jo­nas Nor­berg

Så är påsken änt­li­gen här. Li­vet seg­rar över dö­den. Det ofatt­ba­ra hän­der. Je­sus är san­ner­li­gen upp­stån­den!

Men för dju­ren är påsken en hemsk gol­gata­vand­ring som slu­tar med evig död. Vi sä­ger glad påsk till varand­ra med mun­nar­na ful­la av höns­ägg, sill, lax och påsklamm.

Vi ut­sät­ter dägg­djur, fis­kar och fåg­lar för svår tor­tyr. För vå­ra smaklö­kars skull tar vi li­vet av dem. De äts upp och sköljs ner med påsk­must i vå­ra hem.

Hör Je­sus i ditt hjär­ta grå­ta och bed­ja: Var­för des­sa mi­na mins­ta dö­da? Vänd om i kär­le­kens namn och fi­ra påsk med växt­ba­se­rad fö­da!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.