Där­för står ti­den still på pen­del­tå­get

Järfälla Tidning - - Sidan 1 -

En kund som nat­ten till för­ra lör­da­gen skul­le åka taxi från Ja­kobs­berg till Vik­sjö vil­le in­te be­ta­la för sig när han väl var fram­me.

– Kun­den och chauf­fö­ren är oense och kun­den blir ag­gres­siv och slår chauf­fö­ren i an­sik­tet. Se­dan spring­er han där­i­från, sä­ger Mag­nus Nils­son, kom­mun­po­lis i Jär­fäl­la.

Ing­en ha­de gri­pits in­nan den här tid­ning­en tryck­tes, men en­ligt Mag­nus Nils­son har po­li­sen ”vis­sa spa­nings­upp­slag”.

– Tax­i­chauf­fö­rer är gans­ka ut­sat­ta. Det är in­te helt ovan­ligt att så­dant här hän­der, sä­ger han.

Chauf­fö­ren fick skjuts av po­li­sen till sjuk­hus för att un­der­sö­ka si­na ska­dor.

FO­TO: RO­LAND MAG­NUS­SON

TAXI. En kund som åkt taxi till Vik­sjö för­ra hel­gen blev ag­gres­siv och slog chauf­fö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.