De här par­ti­fö­re­trä­dar­na vi­sa­de vi bild på

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Claes Thun­blad (S), grupple­da­re och ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen

Ce­ci­lia Löf­green (M), grupple­da­re

Ap­h­ram Mel­ki (C), grupple­da­re

Mi­kael Jämtsved (MP), grupple­da­re

Ni­ko­let­ta Joz­sa (L), grupple­da­re

Lennart Nils­son (KD), grupple­da­re

Bo Le­i­ner­dal (V), grupple­da­re

Wil­helm Eriks­son (SD), kom­mu­ni­ka­tör* *För al­la par­ti­er ut­om Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na vi­sa­de vi bild på den kom­mu­na­la grupple­da­ren. Då SD:s grupple­da­re Mag­nus Dahl­berg in­te vil­le fi­gu­re­ra med bild vi­sa­de vi istäl­let en bild på par­ti­ets kom­mu­ni­ka­tör Wil­hem Eriks­son, en­ligt över­ens­kom­mel­se med par­ti­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.