SONJA OLBRINK, 74, PEN­SIO­NÄR, JA­KOBS­BERG (2/8)

Järfälla Tidning - - Järfälla -

– Man kom­mer ba­ra i kon­takt med lo­kal­po­li­ti­ker­na i lo­kal­tid­ning­ar­na, där jag lä­ser om vis­sa frå­gor som rör lo­kal­po­li­ti­ken. Äld­re- och barnom­sorg, och bo­stads­frå­gor till ex­em­pel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.