JENNY JAHNS, 49, AR­TIST, POLHEM (0/8):

Järfälla Tidning - - Järfälla -

– Jag kän­ner ty­värr in­te igen nå­gon, jag har tap­pat för­tro­en­det för po­lik­ter. Det känns som att folk blir po­li­ti­ker av fel an­led­ning i dag. Det hand­lar mer om in­di­vi­der och att själv se bra ut än att för­änd­ra nå­got, att gö­ra sa­ker till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.