Fel om tur­tät­het för 544:an

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - Sö­der­höjds­bo

En kom­men­tar till ”Vi som bor på nor­ra si­dan av Kall­häll och IN­TE på vi­schan i Norr­land” (Jär­fäl­la Tid­ning nr 12); Det vo­re bra om du tar re­da på fak­ta an­gå­en­de tur­tät­he­ten för buss 544 in­nan du an­vän­der det som en orätt­vi­san­de mått­stock för era bus­sar i Kall­häll. En­ligt tid­ta­bel­len går det som mest 8 bus­sar i tim­men för lin­je 544 så att på­stå att det är ett 20-tal av­gång­ar vi­sar på din okun­skap att lä­sa tid­ta­bel­ler el­ler ovil­ja att kol­la fak­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.