Stort in­tres­se för sol­cel­ler i Jär­fäl­la

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Se­dan års­skif­tet är det gra­tis att sö­ka bygg­lov för sol­cel­ler i Jär­fäl­la.

– Det här ger in­vå­nar­na kli­mat­makt, och för­ut­sätt­ning­ar för folk att gö­ra kli­mats­mar­ta val, sä­ger Aman­da Palm­sti­er­na (MP), ord­fö­ran­de i tek­nis­ka nämn­den.

Hon upp­ger att in­tres­set för sol­cel­ler ser ut att va­ra stort bland kom­mu­nens husä­ga­re – två kur­ser som fö­re­ta­get Jär­fäl­la so­le­ner­gi­pro­jekt höll i mars med in­fo om sol­cel­ler var full­teck­na­de, och fler kur­ser ska hål­las. Kom­mu­nen själ­va sät­ter just nu upp sol­cel­ler på åt­ta sko­lor och två äldre­bo­en­den.

FOTO: MOSTPHOTOS

GRA­TIS. Nu­me­ra är det gra­tis bygg­lov för sol­cel­ler i Jär­fäl­la. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.