Be­lys­ning får vän­ta i Ja­kobs­berg

Järfälla Tidning - - Järfälla -

I bör­jan av året sat­tes mer be­lys­ning upp från den söd­ra sta­tions­upp­gång­en i Ja­kobs­berg längs med Jär­fälla­vä­gen. Det för att öka trygg­he­ten på plat­sen.

– Det är en väg många an­vän­der, till ex­em­pel mel­lan gym­na­sie­sko­lan och sta­tio­nen, sä­ger Mat­ti­as Jo­ro­nen, be­lys­nings­in­gen­jör i Jär­fäl­la.

Men ny be­lys­ning på and­ra si­dan sta­tio­nen, mot Folkunga­vä­gen, får vän­ta. Det ef­tersom att Eon ska grä­va ner fjärr­vär­me i om­rå­det.

– Vi har kon­sta­te­rat att det finns ett be­hov av ökad be­lys­ning även där, men det har in­te ta­gits någ­ra be­slut än, sä­ger Mat­ti­as Jo­ro­nen.

FOTO: LOUISE BORNHALL

LJUST. I bör­jan av året sat­tes mer be­lys­ning upp längs med Jär­fälla­vä­gen vid Ja­kobs­bergs söd­ra sta­tions­upp­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.