Twitt­ra­ren @Ce­ci­li­aT­ho­ren_ trivs fint i Jär­fäl­las na­tur!

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Tar pen­deln ett par sta­tio­ner, kli­ver på Upp­lands­le­den, går en mil el­ler två ge­nom fan­tas­tisk na­tur, hop­par på pen­deln på en an­nan sta­tion och åker hem. Äls­kar Stock­holm (och Jär­fäl­la).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.