Re­stau­rang ut­satt för väp­nat rån

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Det var vid 10-ti­den för­ra tors­dags­för­mid­da­gen som po­li­sen lar­ma­des om att en maske­rad man rå­nat en re­stau­rang vid pen­del­tågs­sta­tio­nen i Ja­kobs­berg.

– Han ho­ta­de per­so­na­len med ett pi­stol­lik­nan­de fö­re­mål och tving­a­de till sig kon­tan­ter, sa An­na West­berg på po­li­sens led­nings­cen­tral då.

Rå­na­ren ska även ha spar­kat en i per­so­na­len. Ef­ter rå­net läm­na­de gär­nings­man­nen plat­sen till fots, och sig­na­le­ment sak­nas. Bå­de he­li­kop­ter och hund­patrull sök­te om­rå­det. När den­na tid­ning gick i tryck var än­nu ing­en gri­pen, men en för­un­der­sök­ning om grovt rån har in­letts.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

GROVT RÅN. För­ra tors­da­gen ut­sat­tes en re­stau­rang i Ja­kobs­berg för ett väp­nat rån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.