Vac­ci­na­tions­buss kom­mer till Barkar­by

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Som­mar, sol – och fäs­ting­ar. Un­der fle­ra da­tum kom­mer Vac­cin­di­rekts Fästing­buss att besöka Barkar­by. Där går det att gö­ra en grund­vac­ci­ne­ring mot TBE, ett vi­rus som över­förs via fäs­ting­bett och kan or­sa­ka hjärn­hin­ne­in­flam­ma­tion.

– Det finns ing­en spe­ci­fik be­hand­ling mot TBE, det en­da man kan gö­ra är att fö­re­byg­ga ge­nom vac­ci­na­tion, sä­ger Ul­ri­ka Win­ter­bac­ke, le­gi­ti­me­rad lä­ka­re på Vac­cin­di­rekt.

Det kos­tar 400 kro­nor för en vux­en­dos och 350 kro­nor för en barn­dos. Tre do­ser in­går i en grund­vac­ci­ne­ring. Bus­sen kom­mer stå vid Plan­ta­gen i Barkar­by lör­dag 14 april, lör­dag 12 maj och lör­dag 16 ju­ni kl 11-16 och yt­ter­li­ga­re lör­da­gar un­der som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.