Per­son rå­nad på sin bil vid mack i Kall­häll

Järfälla Tidning - - Järfälla -

En per­son blev tis­dags ef­ter­mid­dag rå­nad på sin bil vid en ben­sin­mack i Kall­häll.

– En gär­nings­per­son ska ha an­vänt nå­gon form av hand­ge­mäng och ta­git nyc­keln från mål­sä­gan­den, star­tat bi­len och kört iväg, sä­ger Åsa Wal­len­tin, pressta­les­per­son på Stock­holmspo­li­sen.

En­ligt Åsa Wal­len­tin ska det rö­ra sig om mörk Au­di. Gär­nings­per­so­nen ska ha kört iväg på E18 mot En­kö­ping.

När den här tid­ning­en gick i tryck var ing­en miss­tänkt gri­pen. Po­li­sen vill att even­tu­el­la vitt­nen hör av sig på te­le­fon 114 14.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

RÅN. En per­son rå­na­des idag på sin bil vid en mack i Kall­häll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.