Man miss­hand­lad av ton­å­ring­ar

Järfälla Tidning - - Järfälla -

En man i 20-års­ål­dern at­tac­ke­ra­des och miss­hand­la­des av fem för ho­nom okän­da kil­lar i ton­å­ren nat­ten mot för­ra lör­da­gen, ut­an­för en re­stau­rang i Ja­kobs­bergs cent­rum.

– Det var en rätt kraf­tig miss­han­del, han fick bå­de slag och spar­kar och det blev fu­la ska­dor i an­sik­tet, sä­ger Al­bin Nä­ver­berg, pressta­les­per­son hos po­li­sen i Järfälla och Upp­lands-Bro.

Po­li­sen kör­de man­nen till sjuk­hus. De fem gär­nings­per­so­ner­na be­skrivs som kil­lar i ton­å­ren, med hals­du­kar för an­sik­tet. En­ligt Al­bin Nä­ver­berg finns inga upp­gif­ter om nå­got bråk el­ler ord­väx­ling in­nan miss­han­deln.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

POLISÄRENDE. En man miss­hand­la­des av fem yng­ling­ar i Ja­kobs­berg i hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.