Pop-up sa­long­en...

Järfälla Tidning - - Järfälla -

f...kom­mer att lig­ga i Riks­byg­gens vis­nings­lä­gen­het på Nibb­le­vä­gen 6, i bo­stads­rätts­för­e­ning­en Brand­sta­tio­nen.

f”Sa­long Fin” har öp­pet lör­dag 14 april och sön­dag 15 april kloc­kan 1016. fDet är lo­ka­la skön­hets­sa­long­er i Järfälla som är sam­ar­bets­part­ners, me­dan Riks­byg­gen står för fi­nan­sie­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.