HÖGLÄSAREN

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Bern­hard Sch­link Tyskland 1958. Michael, 15, och Han­na, 36, in­le­der en re­la­tion. De har sex, ba­dar ihop, och han lä­ser högt för hen­ne. En dag för­svin­ner hon; många år se­na­re kor­sas de­ras vägar igen. Han in­ser att hon bär på fler än en stor hem­lig­het. En bok som stic­ker ut ur mäng­den av upp­gö­rel­ser med Tred­je ri­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.