LÄSARBILD

Järfälla Tidning - - Tyck Om! -

EN BORTGLÖMD GÅNG OCH CY­KEL­VÄG. Back­lura­vä­gens för­läng­ning mot Järfälla, som an­vänds av många cy­klis­ter, är var­ken plo­gad el­ler san­dad på 42 år. Dess­utom togs be­lys­ning­en bort. Skärp dig Helldén (MP, tra­fik­bor­gar­råd i Stockholm stad, reds anm.)! Al­la cy­kel­vä­gar borde va­ra li­ka vik­ti­ga.

ÅKE MELIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.