M-kri­tik mot de röd­grö­nas ut­spel

Järfälla Tidning - - Järfälla -

För­ra vec­kan sträck­te S och MP i Järfälla ut han­den till C, L och KD för att dis­ku­te­ra ett block­ö­ver­skri­dan­de sty­re. En in­vit som M tyc­ker är märk­lig.

– Vi har se­dan ti­di­ga­re bju­dit in Mil­jö­par­ti­et för ett even­tu­ellt sam­ar­be­te men de har tac­kat nej. Att de nu bju­der in Cen­tern, KD och Li­be­ra­ler­na till ett sam­ar­be­te känns ba­ra som ett spel för gal­le­ri­er­na, sä­ger John Backvid, po­li­tisk sek­re­te­ra­re för M i Järfälla.

MP be­kräf­tar att de tac­kat nej till M för att de står ”gans­ka långt ifrån varand­ra po­li­tiskt” och för att det in­te skul­le le­da till en ma­jo­ri­tet, vil­ket skul­le SD en våg­mäs­tar­roll.

– Det vill MP in­te stäl­la upp på, sä­ger Aman­da Palm­sti­er­na, (MP).

På mån­dag ska kom­mun­full­mäk­ti­ges nya le­da­mö­ter väl­jas in.

FO­TO: MOSTPHOTOS

KLAGOMÅL. Ef­ter att kun­der hört av sig till Hem­köp i Stä­ket slo­pas från och med den här vec­kan kra­vet på p-ski­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.