P-ski­va slo­pas vid mat­bu­tik i Stä­ket

Järfälla Tidning - - Järfälla -

För att par­ke­ra vid Hem­köp i Stä­ket har det fram tills ny­li­gen krävts p-ski­va, nå­got som ska­pat pro­blem för kunderna.

I lo­ka­la Fa­ce­book-grup­pen Hän­der i Kall­häll och Stä­ket be­skri­ver någ­ra hur de fått bö­ter när de glömt p-ski­van, ef­ter att ha va­rit iväg från bi­len ba­ra någ­ra mi­nu­ter.

En­ligt Hem­köp har många hört av sig till dem om pro­ble­met, och nu har bu­ti­ken ihop med fas­tig­hets­ä­ga­ren löst det he­la. Från den här vec­kan slo­pas kra­vet på p-ski­va och det går allt­så att par­ke­ra gra­tis ut­an tidskrav när det är hand­lings­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.