Ele­ver­na: Ser­ve­ra bätt­re ve­go­mat i sko­lor­na

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - Max Sa­li­ue An­ders­son

tje­jer och någ­ra kil­lar i 6d på Käll­torp­sko­lan som tyc­ker att det ska va­ra mer och go­da­re ve­ge­ta­risk mat i sko­lan. Vi har gått här i någ­ra vec­kor och det har in­te va­rit så god ve­ge­ta­risk mat. Det är of­tast någ­ra grön­sa­ker som är ihop­blan­da­de, till ex­em­pel bul­gur i en hel pap­ri­ka. Vi öns­kar att det är mer quorn och so­ja­pro­duk­ter i sko­lan. Om al­la som äter kött får till ex­em­pel ham­bur­ga­re så vill vi ha so­ja­bur­ga­re istäl­let. Det är vis­sa som tyc­ker att det är för li­te kött och för myc­ket ve­ge­ta­riskt men det är tvärtom. Det är i al­la fall så vi tyc­ker i 6d.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.