Var­för åka till Barkar­by för att hand­la mat?

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - KF Skäl­by

man åker långa sträc­kor för att hand­la på Ica Maxi i Barkar­by?

Är det för att där får man tag på al­la livs­me­del en vill ha? Det har även till ex­em­pel Wil­lys i Ved­des­ta, Ica Kvan­tum i Vik­sjö och Lidl i Ja­kan.

Är det på grund av bil­li­ga va­ror? Knap­past, all­ting är dy­ra­re men de har jät­testo­ra skyl­tar som skry­ter om ex­tra­pris men de är långt ifrån bil­li­ga.

Är det på grund av bra färs­ka va­ror? Nej och ab­so­lut nej, köp­te to­ma­ter som låg i lå­da, un­der­i­från ha­de de mög­lat. Det­ta har in­te hänt mig ba­ra en gång ut­an fle­ra gång­er och då in­såg jag hur dum jag var när jag än­då hand­la­de där igen!

Dessvär­re är det all­tid ka­os i tra­fi­ken i Barkar­by. Om fle­ra som jag som bor i Jär­fäl­la vak­nar till och hand­lar i när­bu­ti­ken istäl­let skul­le de vin­na myc­ket på det – dess­utom blir det myc­ket lug­na­re i tra­fi­ken i Barkar­by.

FO­TO: MIKAEL AN­DERS­SON

LO­KALT? Var­för hand­la på han­dels­plat­sen istäl­let för i när­bu­ti­ker­na? und­rar in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.