Läng­tar du ef­ter jul?

Järfälla Tidning - - Järfälla Tidning -

Claes Gustavs­son, 60, pro­jekt­le­da­re, Vik­sjö:

– Ab­so­lut, det gör jag! Jag ska fi­ra hem­ma med fa­mil­jen. Sen­ja Kaar­re, 74, pen­sio­när, Sol­hem. Här med dot­tern Mia Seppä­nen (t v): – Så klart att jag gör! Det är ro­ligt att få um­gås myc­ket med fa­mil­jen.

Be­no­it Ge­lot, 4, för­sko­le­barn, Broms­ten:

– Ja! Då kom­mer tom­ten. Om man har va­rit snäll får man pre­sen­ter, om in­te så får man en ful sten el­ler en mask.

Ange­li­ca Alqvist, 22, mam­ma­le­dig, Abra­hams­berg:

– Jag läng­tar jät­te­myc­ket till ju­len. Åt­minsto­ne ef­ter snön. Det är så my­sigt med jul­stäm­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.