MINKAR SLÄPPTES UT – FÅGELLIV HO­TAS

Jakt & Fiske - - Nyheter -

En mink­far­ma­re i Fal­ken­berg fick se si­na djur ut­släpp­ta i det fria. In­te långt från far­men lig­ger kustre­ser­va­tet Mo­rups Tånge där många ho­ta­de va­dafåg­lar le­ver. Många få­gel­kän­na­re är nu upp­rör­da över till­ta­get.

– Det är be­dröv­ligt. Om det är så kal­la­de djur­rätts­ak­ti­vis­ter som lig­ger ba­kom det här så gör de djur­li­vet en otro­lig björn­tjänst. De stäl­ler till det så fruk­tans­värt myc­ket mer. Se­kun­därt så tar du ju död på allt fågelliv, sä­ger Tho­mas An­ders­son, ord­fö­ran­de i Fal­ken­bergs or­ni­to­lo­gis­ka för­e­ning till Hal­lands Ny­he­ter.

Po­li­sen sä­ger att det in­te fun­nits någ­ra spe­ci­fi­ka hot mot den drab­ba­de an­lägg­ning­en, men me­nar att al­la mink­far­ma­re stän­digt le­ver med hot­bild mot sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.