ISUZU D-MAX

Jakt & Fiske - - Test -

Måt­ten på D-Max skil­jer in­te många cen­ti­me­ter från kon­kur­ren­ter­na. Den är 5,3 me­ter lång och har en hjul­bas på 3,1 me­ter. När vi tar fram la­ser­mä­ta­ren ser vi att in­nerut­rym­me­na är go­da, benut­rym­met till­hör de bäs­ta av de tes­ta­de bi­lar­na. Dess­utom är gol­vet fö­re­döm­ligt plant. Fla­ket är dä­re­mot ba­ra 144 cen­ti­me­ter långt och där­med till­sam­mans med Ford Rang­er kor­tast av de tes­ta­de mo­del­ler­na.

Bra: Bakläm­men är däm­pad med hjälp av en gas­fjä­der, en prak­tiskt och ele­gant lös­ning.

Då­ligt: Fla­ket var ut­rus­tad med en kå­pa som tog in re­jält med vat­ten un­der ett par sku­rar.

Ba­kom rat­ten är det gam­mal­mo­dig­he­ten som först slår oss. Den här bi­len kan in­te ens ha va­rit mo­dern när den lan­se­ra­des 2012. På någ­ra punk­ter är den di­rekt då­lig. Ne­der­de­len av in­stru­ment­hu­set ka­pas av plast­kå­pan som täc­ker ratt­stång­en. Ål­der märks ock­så på från­va­ron av sä­ker­hets­ut­rust­ning. Glöm au­tobroms, knäk­rock­kud­de, precrash-sy­stem, skyl­ti­gen­kän­ning med me­ra.

Ljud­kom­for­ten är in­te i topp. Hur myc­ket som be­ror på bi­len och hur myc­ket som be­ror på det grova däck­mönst­ret lå­ter vi dock va­ra osagt.

Mo­torn är en fyr­cy­lind­rig pjäs på 1,9 li­ter och

165 häst­kraf­ter. Där­med är den ett num­mer mind­re än fram­för allt Volks­wa­gen Ama­rok och Ford Rang­er. Men den räc­ker till.

Fla­ket är 144 cen­ti­me­ter långt. I kor­tas­te la­get. ISUZU D-MAX Vi­king Pris: 389 900 kr Mo­tor: R4D/1 898 cm3 Ef­fekt: 164 hk Vrid­mo­ment: 360 Nm Bräns­le­för­bruk­ning: 0,78 l/mil Tjäns­te­vikt: 2 034 kg 0-100 km/h: 12,9 sek Flaklängd: 144 cm

Isuzu D-Max är ro­bust och upp­levs som stryk­tå­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.