DOVHJORT – KOM TILL SVE­RI­GE PÅ 1500-TA­LET

Jakt & Fiske - - Dovhjort - Käl­la: Svens­ka Jä­ga­re­för­bun­det

Dov­hjor­ten fanns en gång i he­la kon­ti­nen­ta­la Eu­ro­pa men är in­tro­du­ce­rad i Sve­ri­ge för nä­ra 500 år se­dan. Dov­hjor­ten kan va­ri­e­ra kraf­tigt i ut­se­en­de och går från vit till mörkt brun och svart. Den mest kän­da röd-bru­na for­men med vi­ta pric­kar över rygg och flan­ker är den na­tur­li­ga färg­va­ri­an­ten, öv­ri­ga är ett re­sul­tat av rik­tad avel i fång­en­skap. Dov­hjor­tens “ak­ter­spe­gel” skil­jer sig tyd­ligt från öv­ri­ga in­hems­ka hjort­djur med en lång svans (15-20 cm) med svart ovan­si­da och ljus un­der­si­da. Kroppslängd för ett full­vux­et han­djur är upp till 160 cm och 100 cm i mank­höjd. Hin­den är mind­re än hjor­ten. Hjor­tar kan väga upp till 140 kg, hin­den cir­ka hälf­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.