10 HETA TIPS FÖR SKOTT­LANDS­JAKT

Jakt & Fiske - - Drömjakt -

Trä­na. Det är hård ter­räng och väl­digt fy­sisk jakt.

Rätt klä­der. Fukt­trans­por­te­ran­de un­der­ställ är ett mås­te ef­tersom var­je jakt­pass är ett trä­nings­pass.

Go­re-Tex. Vi fus­ka­de och ha­de Här­ki­la Tor­ri­don, tweed-knic­kers med Go­re-Tex. Det reg­nar en del i Skottland…

Dubb­la va­pen­rem­mar. Så du kan bä­ra bös­san som en skid­skytt.

Trä­na skyt­te på långa av­stånd. Det är in­te ovan­ligt med skjutavstånd på uppe­mot 300 me­ter.

Hjälp till. Där vi ja­ga­de var det själv­klart att vi pas­sa­de, slä­pa­de och bar dju­ren till­ba­ka till slak­te­ri­et, men det upp­skat­tas av al­la jakt­gui­der i he­la värl­den att få hjälp.

Om­byte. Ta med fle­ra av allt. Allt blir blött, och tork­för­må­gan i skots­ka ho­tell är… tvek­sam.

Ta med minst två par käng­or. Och se till att bå­da pa­ren är re­jält in­gång­na. Skav­sår för­hö­jer in­te di­rekt upp­le­vel­sen.

Com­peed. Se ovan.

Myc­ket ammunition. Det är bra att kon­trol­le­ra in­skjut­ning­en ef­ter flyg­re­san, och har ni li­ka stor tur och grymt bra gui­der som vi så be­hövs mer ammunition än du tror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.