HÄR KAN DU TA JÄ­GAREX­A­MEN

Jakt & Fiske - - Guide -

Gar­pen­bergs slott

Er­bju­der in­ten­siv­kurs för jä­garex­a­men över tre da­gar i vac­ker slotts­mil­jö. Kurs in­klu­si­ve kost och lo­gi. Pris 9 900 kr.

Mer in­for­ma­tion: www.gar­pen­bergs­s­lott.se.

Sunds­ta sä­te­ri

In­ten­siv­kurs på tre da­gar, och har även oli­ka vi­da­re­ut­bild­ning­ar när du har ta­git din jä­garex­a­men. Er­bju­der möj­lig­het att gö­ra te­o­ri­pro­vet munt­ligt för per­so­ner med dyslexi. Pris: 9 399 kr. Mer in­for­ma­tion: www.sunds­ta.se

Ulfstorps sä­te­ri

In­ten­siv­kurs på tre da­gar in­klu­si­ve bo­en­de och mat på sä­te­ri­et. Pris: 9395 kr. Mer in­for­ma­tion: www.ulfstorp.se

Stu­di­e­främ­jan­det

Stu­di­e­främ­jan­det har till­sam­mans med jä­gar­för­bun­det ta­git fram ut­bild­nings­pa­ke­tet Jä­gar­sko­lan, där man kan ta sin jä­garex­a­men på fem oli­ka sätt. Stu­di­e­främ­jan­det finns över he­la lan­det. Pris: Va­ri­e­rar. Mer in­for­ma­tion: www.stu­di­e­främ­jan­det.se

Med­bor­gar­sko­lan

Med­bor­gar­sko­lan ar­ran­ge­rar kur­ser för jä­garex­a­men över he­la lan­det. Pris: va­ri­e­rar. Mer in­for­ma­tion: www.med­bor­gar­sko­lan.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.