Fis­ka med barn – så här blir det en suc­cé!

Jakt & Fiske - - Drömfiske -

Barns tå­la­mod är i många fall in­te det ab­so­lut bäs­ta, där­för är det vik­tigt att ha för­be­rett fis­keut­flyk­ten väl. För­be­red där­för bå­de din och bar­nens ut­rust­ning i god tid fö­re fis­keut­flyk­ten. Ät en or­dent­lig mål­tid hem­ma­vid så att bå­de för­äl­der och barn har väl­fyll­da ener­gi­de­på­er, och glöm in­te att fi­kat kan va­ra den vik­ti­gas­te de­len av fis­ket! Ta även med frukt och dryck till bar­nen. Och sist men in­te minst – fis­ka en­kelt. Barn i all­män­het är in­te så in­tres­se­ra­de av va­re sig haspel­rul­lar el­ler den fan­tas­tis­ka mäng­den oli­ka flu­gor du kanske har i din fis­ke­väs­ka…

Be­ro­en­de på var och vad ni ska fis­ka kan des­sa tips skil­ja sig åt, men grund­tip­sen är att ha en kort pro­me­nad fram till det vat­ten­drag ni ska fis­ka i. Gör i ord­ning bar­nens spön först så att de kom­mer igång di­rekt – ta det lugnt själv och ut­gå från att du in­te kom­mer att kun­na fis­ka som du själv bru­kar de förs­ta gång­er­na bar­nen är med. Om du kän­ner till di­na fis­ke­vat­ten väl så välj stäl­len där det nappar of­ta, stor­le­ken på fis­ken är of­tast av mind­re be­ty­del­se. Och tänk på sä­ker­he­ten, flyt­väst på!

Suc­cére­cep­tet för ett lyc­kat barn­fis­ke – att det nappar.

Det bäs­ta som finns är att de­la sitt in­tres­se med si­na barn. Här kom­mer fem heta tips för att förs­ta fis­keut­flyk­ten med bar­nen ska bli en suc­cé – så att många fler föl­jer där­på!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.