Tom­my tip­sar: Skri­ker Bor­deaux

Jakt & Fiske - - Mat & Vin -

En rätt som så gott som skri­ker ef­ter ett Bor­deaux­vin med si­na ka­rak­tä­ris­tis­ka to­ner av svar­ta vin­bär. Vi be­hö­ver in­te gå på de sto­ra ka­no­ner­na här, med nå­got su­per­tungt och strävt vin, ef­tersom det mö­ra hjort­köt­tet och de re­la­tivt mil­da till­be­hö­ren in­te krä­ver det. Jag väl­jer Châ­teau La­badie som på ur­sprungs­ty­piskt vis bju­der på just svar­ta vin­bär, mörk plom­mon­frukt, ka­kao, kaf­fe och to­bak.

Låt det här vi­net få li­te luft en tim­me på ka­raff, för att öpp­na upp det.

Châ­teau La­badie, nr 255, 134 kro­nor.

Tom­my Gun­nars­son, Som­me­li­er

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.