Tom­my tip­sar: Spe­lar and­rastäm­ma

Jakt & Fiske - - Mat & Vin -

I den här rät­ten ser vi åter­håll­na, re­na och fi­na sma­ker. En rätt där det mö­ra älg­köt­tet får hö­ras or­dent­ligt. Och det vill vi in­te stö­ra med nå­got allt­för maf­figt vin. Cô­tes du Rhô­ne av mäs­ter­pro­du­cen­ten Gui­gal i Rhô­ne­da­len kla­rat det här job­bet fint. Ett vin som spe­lar på den ele­gan­ta ska­lan och som tar en fin and­rastäm­ma. Cô­tes du Rhô­ne tar upp pep­pa­ren i så­sen med si­na to­ner av vi­toch svart­pep­par. Ett vin som för öv­rigt mås­te va­ra en de mer fynd­be­to­na­de på Sys­tem­bo­la­get. Går ock­så ut­märkt att lag­ra i nåt år.

Cô­tes du Rhô­ne, nr 2011, 115 kro­nor.

Tom­my Gun­nars­son, Som­me­li­er

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.