Rö­ding med en­bärskryd­dad och vitvins­sås och pals­ter­nack­puré

Jakt & Fiske - - Mat & Vin -

Rö­ding­en är en läc­kert god lax­fisk som pas­sar fint till­sam­mans med pals­ter­nac­ka och en­bär.

Grön­sa­ker: Ko­ka upp ät­ti­ka, soc­ker, vat­ten och salt. Låt la­gen kall­na. De­la blom­kå­len i små bu­ket­ter och för­väll ca 1 mi­nut i lätt­sal­tat ko­kan­de vat­ten. Ska­la och skär röd­lö­ken i tun­na klyf­tor. Ska­la, kär­na ur och skär gur­kan i små tär­ning­ar. Blan­da ner grön­sa­ker och dill i la­gen. Låt stå ca 30 min.

Sås: Ska­la och ski­va lö­ken. Fräs den i smör. Lägg ner tim­jan och stöt­ta en­bär. Häll på vin, gräd­de och fisk­fond. Låt så­sen sju­da un­der lock ca 30 min. Red av så­sen med majs­stär­kel­se ut­rörd i vat­ten.

Puré: Ska­la pals­ter­nac­ka och po­ta­tis och skär i bi­tar. Ko­ka dem mju­ka i lätt­sal­tat vat­ten. Häll av vatt­net och blan­da ner smör, grädd­fil och salt. Mixa med mix­erstav till en slät puré. Kryd­da med fin­hac­kad rams- el­ler gräslök.

Skrub­ba ci­tro­nen no­ga i ljum­met vat­ten. Riv ska­let. Klap­pa in ci­tronska­let på fisk­fi­lér­nas köttsi­da. Sal­ta och pepp­ra. Stek fis­ken i smör med köttsi­dan ner först ca 1 mi­nut. Vänd och stek klart på skinn­si­dan. Ser­ve­ra fis­ken med sås, puré och grön­sa­ker. Gar­ne­ra med dill och ärt­skott.

In­gre­di­en­ser

1 gur­ka 4 rö­ding­fi­lé­er (à 150 g) 1 msk fin­hac­kad dill 1 ci­tron

1 tsk salt

2 krm ny­mald svart­pep­par

2 msk smör

4 per­son(er), 50 min

Grön­sa­ker:

½ dl ät­tik­sprit (12 %) ½ dl strö­soc­ker

1 dl vat­ten

1 krm salt

1 li­ten röd­lök ¼ blom­kåls­hu­vud

Vitvins­sås med en­bär:

1 scha­lot­ten­lök

2 msk smör

1 tim­jankvist

6 tor­ka­de en­bär

1 ½ dl torrt vitt vin

2 dl visp­gräd­de

2 dl vat­ten

1/2 fond du chef med fisk­smak 1 tsk Mai­ze­na majs­stär­kel­se 1 msk vat­ten

Pals­ter­nackspuré:

400 g pals­ter­nac­ka

400 g mjö­lig po­ta­tis

2 msk smör

1 1/2 dl grädd­fil

1 tsk salt

4 blad ramslök el­ler 1/2 kru­ka gräslök

Gar­ne­ring:

dill ärt­skott

Av: Gu­nil­la von He­land Re­cept från Allt om Mat 2013, num­mer/si­da: 5/29

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.