Nya mål i sik­te

Jakt & Fiske - - Avslutning -

Vi hop­pas att du har fått li­te in­spi­ra­tion och nya kun­ska­per av det förs­ta num­ret av Af­ton­bla­det Jakt&Fis­ke, och att du kanske till och med haft näs­tan li­ka ro­ligt som vi när vi sam­la­de ihop allt ma­te­ri­al till tid­ning­en du hål­ler i han­den. När du lä­ser det­ta är det väl­digt nä­ra älg­jaktspre­miär, och vi be­fin­ner oss ute på pass i oli­ka de­lar av Sve­ri­ge. I älg­tor­nets lugn bru­kar vi fun­de­ra på vart näs­ta jak­tä­ven­tyr ska bä­ra av, och med ge­vä­ret i knät och en snabbt sval­nan­de kopp kaf­fe på la­gom av­stånd är in­spi­ra­tio­nen på topp! Kan det bli rip­jakt med hund i den lapp­länds­ka fjäll­värl­den el­ler rent av en re­sa till Spa­ni­en för att ja­ga ibex? Den som le­ver får se!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.