JAKT­LAG BLEV BESTULET PÅ 400 KG ÄLGKÖTT

Jakt & Fiske - - Nyheter -

Jä­ga­re i Sun­nansjö, Nord­ma­lings kom­mun, fick en otrev­lig över­rask­ning un­der älg­jak­ten. När de kom till slak­te­ri­et en mor­gon upp­täck­te de att lå­sen var upp­brut­na och köt­tet ef­ter en älg­tjur och en halv älg­kalv var bor­ta. To­talt ska det va­ra om­kring 400 ki­lo älgkött som har stu­lits från jakt­la­get och köt­tet upp­skat­tas va­ra värt kring 36 000 kro­nor.

Hän­del­sen är po­li­san­mäld och jakt­la­get var­nar pri­vat­per­so­ner att kö­pa älgkött från okän­da per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.